Zwroty i reklamacje

Zwroty

W sytuacji kiedy zamówienie nie będzie spełniać Twoich oczekiwań, istnieje możliwość zwrotu produktu. Zwrotu należy dokonać w terminie 10 dni kalendarzowych od od dnia wydania towaru, bez podania przyczyny. Termin dziesięciodniowy, w  którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Warunkiem zwrotu, jest konieczność oddania towarów nowych, nieużywanych, kompletnych w oryginalnym opakowaniu.

Do przesyłki należy dołączyć:

  1. Wypełniony formularz zwrotu

Aby dokonać zwrotu towaru, należy odesłać go na adres sklepu:

StyleToGo Paweł Stach
ul. Włoska 6a/23
30-638 Kraków
Z dopiskiem: ZWROT

Koszt przesyłki zwracanego towaru pokrywa Klient. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

W przypadku zwrotu towaru zostaje zwrócona równowartość ceny towaru wraz z doliczonymi do niej wcześniej kosztami przesyłki wynikającymi z zamówienia.

Wszystkie towary, których zwrot nie zostanie uznany (tzn. odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający rachunku, bądź pisma reklamacyjnego, bez metki lub opakowania, zabrudzony, uszkodzony) będzie odesłany na koszt Klienta

Reklamacje

Sklep StyleToGo rozpatruje reklamacje w terminie do 1 roku od daty zakupu artykułu. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie styletogo.pl, gdy produkt wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Kupujący o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Kupującemu przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiany wadliwej rzeczy na inną, bez wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.

Do przesyłki należy dołączyć:

  1. Wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji

Aby dokonać reklamacji towaru, należy przesłać wadliwy artykuł na adres sklepu:

StyleToGo Paweł Stach
ul. Włoska 6a/23
30-638 Kraków
Z dopiskiem : REKLAMACJA

Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Klient. W przypadku uzasadnionej reklamacji zostanie zwrócony koszt wysłanej paczki pocztowej. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.